Uşak Üniversitesi Farabi Koordinatörlüğü

UŞAK ÜNİVERSİTESİ

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI

2020/2021 AKADEMİK YILI BAŞVURULARI

 

Farabi Değişim Programı 2020/2021 Akademik Yılı başvuruları 02/03/2020 - 13/03/2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

 

BAŞVURU ŞARTLARI:

·         Örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarının ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora kademelerine kayıtlı öğrenci olması.

·         Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.0/4.0, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ise en az 2.5/4.0 olması.

·         Öğrencinin akademik ortalamasının 2.0 ve üzerinde olması durumunda geçmiş öğrenim dönemlerinde alıp tekrar etmek durumunda kaldığı dersler, öğrencinin başvuru hakkını engellemez. 

·         Daha önce Farabi Değişim Programından yararlanmamış olmak.

·         Staj haricinde herhangi bir kamu kurum veya kuruluşunda çalışanlar ile özel sektörde sürekli ücrete tabi istihdam edilen öğrenciler başvuru yapabilirler ancak Farabi bursundan yararlanamazlar.

 

Sadece Farabi Değişim Programı Protokolümüz mevcut olan üniversitelere başvuru yapılabilecektir. Protokolümüz olan Üniversitelerin listesine Uşak Üniversitesi Farabi Kurum Koordinatörlüğü web sayfası “Protokollerimiz” başlığı altından erişilebilir.

 

Programa başvuruda bulunmak isteyen öğrencilerin aşağıdaki belgeleri hazırlayarak Farabi Kurum Koordinatörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

 

1.      Farabi Aday Öğrenci Başvuru Formu (2 adet)

 

(Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Farabi Değişim Programı web sayfası (https://farabi.yok.gov.tr/) belgeler bölümünde bulunan “Aday Öğrenci Başvuru Formu” bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurulacaktır. Formun üzerinde değişim programına hangi dönemler için başvuru yapıldığı belirtilmelidir. Bunun için Güz ya da Güz+Bahar Dönemi seçilmelidir.Aday Öğrenci Başvuru Formu” ayrıca Üniversitemiz Farabi Kurum Koordinatörlüğü web sayfası Formlar bölümünde mevcuttur. Formun çıktısı alınıp fotoğraf yapıştıracak ve alttaki imza bölümü imzalanacaktır.)

 

2.      Transkript (İmzalı ve mühürlü, 2 adet)

 

3.      Kimlik Fotokopisi (2 adet)

 

Öğrencilerimizin başvuru yapmadan önce gitmek istedikleri üniversite ile Farabi Değişim Programı Protokolümüz olup olmadığını, bölümlerinin protokolde yer alıp almadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. Ayrıca gitmek istedikleri Üniversite Farabi Kurum Koordinatörlükleri 2020/2021 Akademik Yılı için bölüm bazında gelen öğrenci kontenjanlarını ilan etmiş ise, ilgili Üniversite Farabi Kurum Koordinatörlüğü web sayfasından kontenjan tablosu incelenmelidir.

 

Online başvuru alan Üniversitelere (İstanbul Üniversitesi, Doku Eylül Üniversitesi, vb.) gerekli online başvuru yapılarak başvuru çıktısı Uşak Üniversitesi Farabi Kurum Koordinatörlüğüne yukarıda yer alan belgeler ile birlikte teslim edilmelidir.

 

Öğrenciler Programdan “GÜZ” veya “GÜZ+BAHAR” dönemlerinde faydalanabilirler. Sadece BAHAR dönemi için değişim gerçekleştirilememektedir.

 

Öğrencilerin gittikleri kurumdaki ders yükleri kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarında aynı yarıyılda almaları gereken ders yükünden daha az olamaz.

 

Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıf düzeylerinde Farabi Değişim Programı kapsamında değişim gerçekleştirilememektedir. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemleri ile esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan yararlanamazlar.

 

Gidilecek yükseköğretim kurumu tamamen ya da kısmen yabancı dilde eğitim-öğretim yapıyor ise değerlendirme kriteri olarak yabancı dil düzeyini gösteren bir belge talep etmektedirler ya da yabancı dil sınavı yapmaktadırlar.

 

Programa katılmaya hak kazanan öğrencilere karşılıksız burs imkanı sağlanmakta olup, öğrencilerin öğrenim dönemi boyunca aldıkları diğer burslarda herhangi bir kesinti yapılmamaktadır.

 

Staj haricinde herhangi bir kamu kurum veya kuruluşunda çalışanlar ile özel sektörde sürekli ücrete tabi istihdam edilen öğrencilere Farabi Değişim Programı kapsamında herhangi bir burs ödemesi yapılmamaktadır.

 

K.Y.K. Yurdunda kalan öğrencilerimiz, değişimden yararlandıkları şehirdeki yurtlara nakil yapabilmektedirler.

 

Farabi Değişim Programıyla Üniversitemizde öğrenim görmek isteyen öğrencilerin öğrenim görmekte oldukları Üniversitelerin Farabi Kurum Koordinatörlüklerine başvurularını yapmaları gerekmektedir.

 

Adres:

Uşak Üniversitesi Farabi Kurum Koordinatörlüğü

1 Eylül Kampüsü Rektörlük

Zemin Kat Oda No:005 UŞAK

Tel:

0276 221 21 21 Dahili: 4106

Web:

https://farabi.usak.edu.tr/

E-mail:

farabi@usak.edu.tr

Y.Ö.K. Farabi

https://farabi.yok.gov.tr/ana-sayfa


27 Şubat 2020